..

naslov

                    Калкулатор за цени

            Овој калкулатор служи да добиете претстава за цените на стоматолошките услуги за протетско решение. Сепак, крајната цена е само проценка. Ние лично ќе ги пресметаме цените според протетската опција што ќе ја одберете и ќе добиете бесплатна консултацијакако и совет која опција би била најсоодветна за вас. Со цел да добиете персонализиран и детален план на третман, ве молиме прикачете нова панормаска снимка и фотографии според приказот. Секој друг третман како ендодонција, пломбирање или чистење на забен камен ќе го препорачаме во согласност со панорамската снимка и утврдиме при самиот стоматолошки преглед.           

Пример за слика: (фотографиите се пожелни но не и задолжителни)

primer kalkulator
 
Copyright © Elkom Group 2024. | web design | hosting solutions | www.elco.eu.mk

Search